High Grade Silver

Levant 3 Silver Coins 10, 25, 50 Piastres 1929 Monnaie de Paris High Grade


Levant 3 Silver Coins 10, 25, 50 Piastres 1929 Monnaie de Paris High Grade
Levant 3 Silver Coins 10, 25, 50 Piastres 1929 Monnaie de Paris High Grade
Levant 3 Silver Coins 10, 25, 50 Piastres 1929 Monnaie de Paris High Grade

Levant 3 Silver Coins 10, 25, 50 Piastres 1929 Monnaie de Paris High Grade    Levant 3 Silver Coins 10, 25, 50 Piastres 1929 Monnaie de Paris High Grade
Levant 3 Silver Coins 10, 25, 50 Piastres 1929 Monnaie de Paris High Grade Rare. 50 piastres KM 74 880 064 minted. 25 piastres KM 73 1 000 000 minted. 10 piastres KM 72 1 000 000 minted.
Levant 3 Silver Coins 10, 25, 50 Piastres 1929 Monnaie de Paris High Grade    Levant 3 Silver Coins 10, 25, 50 Piastres 1929 Monnaie de Paris High Grade